4-5 насны хүүхдийн эрүүл хооллолт нь олон талт байдал, тэнцвэртэй байх зарчимд суурилсан байх ёстой. Үүнээс гадна хүүхдийн ходоод гэдэсний замын үйл ажиллагааны наснаас хамаарах онцлогийг харгалзан үзэх шаардлагатай.Цааш унших…