Хоол хүнс

Дэлхий дээр хэдэн зуун хурдан турдаг хоолны дэглэм байдаг ч амьдралын хэв маягаа эрс өөрчилснөөр урт хугацааны үр дүнд хүрэх боломжтой юм. Жин хасах хоолны дэглэмээс гадна бие махбодийн эрхтэн, хоолны дэглэм, өвчний хоолны дэглэм нь дэлхийн хоолны дэглэмийн чухал байр суурийг эзэлдэг. Энэ хуудсанд улирлын болон тусгай зориулалтын хоолны дэглэмийн хэсгийг оруулсан болно. Гол зүйлүүдийг авч үзээд үүнийг баталгаажуулцгаая!