Хамгийн хүчирхэг залбирал бол сэтгэлийн гүнээс, чин сэтгэлээсээ гардаг бөгөөд агуу хайр, чин сэтгэл, туслах хүслээр дэмжигддэг залбирал юм. Тиймээс хамгийн хүчирхэг залбирал бол эх юм.Цааш унших…

Удам угсаагаа үргэлжлүүлэхийн тулд хүн бүр өв залгамжлагчаа үлдээхийг эрмэлздэг нь удамшлын шинж чанартай байдаг. Гэсэн хэдий ч олон хосууд янз бүрийн шалтгааны улмаас хүүхэдтэй болж чадахгүй.Цааш унших…

Биеийн температур буурах буюу гипотерми нь бага температурт өртөх үед биеийн температур буурч, / эсвэл дулааны үйлдвэрлэл буурч, түүний өгөөж нэмэгдэх замаар илэрдэг дулааны солилцооны зөрчил юм.Цааш унших…