Хүнсний жагсаалт (Хоол тэжээлийн баримт)
Хүнсний жагсаалт (Хоол тэжээлийн баримт)


Хоол хүнс, бэлэн хоолонд илчлэг, тэжээллэг чанар, хоол тэжээлийн талаархи хүснэгт

Таны тав тухыг хангах үүднээс бүх хүснэгтүүдийн жагсаалтыг категориудад хуваа: