Хязгааргүй өсөлтийн санаа нь хүн төрөлхтөн, байгальд хэрхэн хор хөнөөл учруулж байна

Оксфордын их сургуулийн эдийн засагч Кейт Раворт TED бага хурлын үеэр хүн төрөлхтөн яагаад хязгааргүй өсөлтийг бүх нийтийн сайн сайхан гэж үздэг ердийн ойлголтоос татгалзах хэрэгтэйг тайлбарлав.

хариу үлдээх